About Us

[English version below]

Autorzy, czyli Karolina i Bartek, to dwa ludki z pasją, które postanowiły stworzyć coś razem.

Bartek jest malarzem-samoukiem, obecnie pracuje jako freelancer. Ilustruje książki, tworzy concept-arty do gier komputerowych, nawet zdarzyło mu się projektować etykietki na domowe przetwory. Wszystko metodami tradycyjnymi; papier, farby, markery, tusze, ołówki – to jego media.

Komiksy rysuje na zlecenie i bez zlecenia, równie chętnie czytuje. Choć malarstwo to jego praca, w rzadkich chwilach urlopu nie rusza się nigdzie bez szkicownika. Trochę pracoholik, fan fantastyki, militariów i pierogożerca.

Karolina określa siebie mianem książkoluba z gatunku tych, co w dzieciństwie przemycali pod kołdrę ulubioną lekturę i latarkę. W biblioteczce ma więcej, niż kiedykolwiek będzie w stanie przeczytać, co nie przeszkadza jej gromadzić kolejnych książek. Zafascynowana mitologią i tradycjami ludowymi, zakochana w literaturze gotyckiej (zresztą nie tylko literaturze).

Zawodowo przelewa krew w laboratorium medycznym. Zdecydowanie typ cieniolubny; środek nocy to dla niej najlepsza pora na wszystko, głównie pracę kreatywną.

Początki

Nasz pierwszy wspólny komiks ujrzał świat jeszcze w czasach licealnych… i uznaliśmy, dla dobra ludzkości (a przede wszystkim naszego), że to będzie ostatni.

Po tej przygodzie każde zajęło się swoją dziedziną; Bartek pracował jako ilustrator, Karolina skupiła się na słowie pisanym. Jednak temat komiksów wciąż przewijał się gdzieś w tle. Plany na kadry i scenariusze kołatały obojgu po głowach i po kilku drobnych próbach pojawił się projekt The Summoning, erotyczne fantasy.

Choć nie spodziewaliśmy się tego, został naprawdę ciepło przyjęty przez Czytelników, dając nam wielką motywację. I po tym pierwszym, próbnym tomie, po pierwszych pozytywnych opiniach poszło już z górki: kolejne części, kolejne plany, kolejne scenariusze…

Obecnie

Prócz czterech części The Summoning, na daną chwilę mamy w swoim dorobku słowiańską adaptację legendy Lipa z Jezierzyc, która w listopadzie 2018 r. trafiła do antologii Komiks szczeciński. Niedawno rozpoczęliśmy prace nad gigantyczną serią komiksów opartych na lore Warhammera Fantasy. Gigantyczną, bowiem jeśli pierwsza część zostanie przyjęta z aprobatą, będziemy prowadzić następne historie, zgodnie z oczekiwaniami fanów. A tych są dziesiątki, jeśli nie setki, i każda jest godnym materiałem na kilkuczęściowy komiks.

Na pierwszy ogień wybraliśmy naszą ulubioną historię: romansu Vlada i Isabelli von Carstein, będącego preludium wydarzeń znanych jako Wojny z Wampirami. Wielka namiętność na tle wojny z nieumarłymi to coś, co lubimy najbardziej! ^^

Na horyzoncie czekają jeszcze dwa duże projekty, które chwilowo zostały przesunięte na lepsze czasy: tytuł kryminalny oraz przygoda, oba osadzone w uniwersum znanym z The Summoning. Jakby tego było mało, plany na kolejne serie rodzą się w naszych głowach co chwila i prawdopodobnie zapewnią nam zajęcie do późnej starości:)

[ENG]

We, a.k.a. Karolina and Bartek, are two passionate people who decided to create something together.

Bartek is self-taught fantasy art artist, works as a freelancer. He creates illustrations for books, concept-art for video games, designs creatures, characters, etc. He makes his art with traditional media – copic markers, watercolor, inks, pencils, etc.

Bartek draws comics on order and not on order:), he’s equally willing to read them. Painting is his work but during the rare days of vacations he’s not going anywhere without his sketchbook. He’s a bit of a workaholic, a lot of a coffeeholic and fan of fantasy. Declared dumpling-eater and a proud father of a flock of rats:)

Karolina describes herself as a bookworm. When she was a kid, she used to smuggle her favorite books and a flashlight under the quilt. In her bookcase you can find more books than she will be ever able to read but that’s not a reason to stop her from buying new ones. Karolina is fascinated by mythology, folk traditions and she’s in love with gothic novels (well, not only novels:)).

She sheds the blood like a pro – in the Medical Blood Center. She’s a true shade-loving type; the middle of the night is the best time for anything for her, especially creative work. Proud mother of the flock of rats.

Beginnings

Our first comic saw daylight when we were at high school… and we decided it should be the last one, for the good of humanity.

After that adventure each of us took care of its own field; Bartek started to work as an illustrator, Karolina focused on the writing. But ideas for panels and scenarios weren’t willing to leave our heads at all. After a few attempts and the project of The Summoning, erotic fantasy, appeared.

We absolutely didn’t expect that but it was warmly received by the Readers. After the first ‘trial’ tome things went downhill.

Now

Except four tomes of The Summoning we made a Slavic adaptation of the Pomeranian legends and it was published in November 2018 in the anthology Komiks Szczeciński.

A few weeks ago we’ve started working on a huge project: a series based on Warhammer Fantasy lore. It’s huge because, if Readers like the first part, we’ll make other stories as expected by Fans. And there are tens, maybe hundreds of stories and each one of them is a worthy material for voluminous comic.

Firstly we chose our favorite story: a romance between Vlad von Carstein and Isabella von Drak. It’s a prelude to a terrible war, known as The Vampire Wars. A great passion and terrifying army of undead – it’s something what we like the most! ^^

We’ve got two more projects in our plans (crime story and adventure) but they must wait for a while. Both of them are placed in the universe known from The Summoning.

Of course, we have much more ideas for comics. Probably we’ll be working on them to a ripe old age 🙂

Comments are closed.