Ga’ap, The Lord of Pain (Pan Bólu)

[ENG]

Real name: Ga’ap Gla’syala’bol’as
Real titles: Lord of Pain
Imaginary titles: The Great Prince of Hell, The Lord of Sixty-Six Legions, Master of Thirty-Third Circle

Powerful and dangerous but quite dumb demon. Cruel, his favourite way of spending free time is tormenting humans or lesser demons.
He knows many secrets, and rumour tells that he can read people’s mind. It’s not true, this would be too difficult for him…
Anyway, unwilling to share any of his talents with mortals.
Has many stupid, noisy imps as servants.

[PL]

Prawdziwe imię: Ga’ap Gla’syala’bol’as
Prawdziwe tytuły: Pan Bólu
Urojone tytuły: Wielki Książę Piekieł, Władca Sześćdziesięciu Sześciu Legionów, Pan Trzydziestego Trzeciego Kręgu

Potężny i niebezpieczny, ale dość tępy demon. Okrutnik, jego ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu jest dręczenie ludzi i pomniejszych demonów.
Zna wiele sekretów, a plotki głoszą, że potrafi czytać w myślach. To nieprawda, to byłoby dla niego stanowczo za trudne…
Tak czy owak, niechętny do dzielenia się swoimi talentami ze śmiertelnikami.
Do jego orszaku należy mnóstwo durnych, rozwrzeszczanych chochlików.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply