Isabell von Zauber

[ENG]

More precisely: Isabell von Zauber. A final-year student in Academy of Magic. She studies in Department of Air, specialization in illusion. Now she’s creating a magic mirror for her master’s exam. Pretty, talented, liked by her classmates (especially a male part) and by most of teachers. She has had, so far, trouble focusing. Now, because of an incubus, she has problems with everything…

[PL]

Właściwie: Isabell von Zauber. Studentka ostatniego roku Akademii Magii, Wydziału Powietrza. Jej specjalizacją jest iluzja, a do pracy zaliczeniowej dziewczyna buduje magiczne zwierciadło. Ładna, zdolna i lubiana przez koleżanki i kolegów (szczególnie kolegów…) oraz przez większość nauczycieli. Dotychczas miewała kłopoty z koncentracją. Od kiedy pojawił się inkub, ma kłopoty ze wszystkim…

Bookmark the permalink.

Leave a Reply