Ruth, The Succubus (sukkub)

[ENG]

*Incubus = male demon of sexuality
*Succubus = female demon of sexuality

Real name: R’athiel’le
Real titles: unknown
Imaginary titles: unknown
Fake names: Ruth Iole Risha

Ruth is a succubus, one of many Viggo’s “sisters”.

They’re friends, if they meet in the world of men, they always try to help each other. This is unusual relation, the most of demons hate each other.

R’athiel’le is older than Viggo, and her names have already been written in grimoires. This means she is often summoned, and more often her masters are cruel. This is the cause she is pragmatic and selfish. She treats her lovers as a source of energy – and nothing more, no affections. But she’ll do everything for someone she really likes. Viggo, for example.

[PL]

*Inkub = męski demon pożądania
*Sukkub = żeński demon pożądania

Prawdziwe imię: R’athiel’le
Prawdziwe tytuły: nieznane
Urojone tytuły: nieznane
Fałszywe personalia: Ruth Iole Risha

Ruth jest sukubem, jedną z wielu „sióstr” Viggo. Przyjaźnią się i pomagają sobie, jeśli trafią na siebie w świecie ludzi. To wyjątkowa relacja, bo większość demonów za sobą nie przepada.

R’athiel’le jest starszym demonem niż Viggo, a jej imię zostało już zapisane w ludzkich księgach. To sprawia, że jest częściej przywoływana przez magów i często trafia na okrutnych panów. Przez to podchodzi do ludzi z wyrachowaniem, wykorzystuje ich do zdobywania energii i nie cofnie się przed niczym, by uwolnić spod jarzma niewoli. Jednak jest gotowa wiele zaryzykować dla tych, których naprawdę lubi. Na przykład Viggo.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply