The Inquisitor (inkwizytor)

[ENG]

Real name: Hector Sperber

Chosen name: Gabriel III

Hector was a student of Academy of Magic. He studied at the Faculty of Air, under Genau’s care, but was talented in mind discipline too. It was obvious that such a talent has to be well-used. Therefore Hector was recruited to the Ladons’ Order.

His former master called him, thinking that he’ll be lenient for Isabell. Unfortunately, he was wrong.

Hector is honorable but dogged and merciless man. Faith and obedience are the most important values for him. Anyone who breaks the law doesn’t deserve forgiveness.

[PL]

Prawdziwe imię: Hector Sperber

Przybrane imię: Gabriel III

Hector był uczniem Akademii Magii. Studiował magię powietrza pod opieką mistrza Genau, ale przejawiał także zdolności w dziedzinie magii umysłu. Było oczywistym, że taki talent nie może się zmarnować, dlatego został wcielony do Zakonu Ladonów.

Dawny mistrz wezwał go, licząc że Hector zajmie się dziwnym lustrem Isabell po cichu, bez angażowania Kościoła w sprawę. Niestety, pomylił się.

Hector to honorowy, ale zawzięty i bezwzględny człowiek, dla którego wiara i posłuszeństwo są najwyższymi wartościami. Nikt, kto łamie prawo, nie zasługuje na przebaczenie.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply