Viggo, the Incubus (Inkub)

[ENG]

*Incubus = male demon of sexuality
*Succubus = female demon of sexuality

Real name: unknown [V(…) ?]
Real titles: unknown
Imaginary titles: He doesn’t need any titles. He is simply gorgeus.
Fake names: Viggo Schloss, Viggo Plappern

Fibber and charming bastard always starved for sex. The worst sort of a guy, but you can like him… Unfortunately for girls. ‘People’ say he has a soft heart.

[PL]

*Inkub = męski demon pożądania
*Sukub = żeński demon pożądania

Prawdziwe imię: nieznane [V(…) ?]
Prawdziwe tytuły: nieznane
Urojone tytuły: Nie potrzebuje żadnych. Jest boski po prostu, bez niczego.
Fałszywe personalia: Viggo Schloss, Viggo Plappern

Krętacz i uroczy drań wiecznie spragniony cielesnych uciech. Najgorszy typ faceta, ale da się go polubić… nieszczęśliwie dla wielu kobiet. “Ludzie” mawiają, że ma miękkie serduszko.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply