Viggo, The Incubus (inkub)

[ENG]

*Incubus = male demon of sexuality
*Succubus = female demon of sexuality

Real name: unknown [V(…) ?]
Real titles: unknown
Imaginary titles: He doesn’t need any titles. He is simply gorgeus.
Fake names: Viggo Schloss, Viggo Plappern

Fibber and charming bastard always starved for sex. The worst sort of guy, but you can like him… Unfortunately for girls. “People” say he has soft heart.

[PL]

*Inkub = męski demon pożądania
*Sukub = żeński demon pożądania

Prawdziwe imię: nieznane [V(…) ?]
Prawdziwe tytuły: nieznane
Urojone tytuły: Nie potrzebuje żadnych. Jest boski po prostu, bez niczego.
Fałszywe personalia: Viggo Schloss, Viggo Plappern

Krętacz i uroczy drań wiecznie spragniony cielesnych uciech. Najgorszy typ faceta, ale da się go polubić… nieszczęśliwie dla wielu kobiet. “Ludzie” mawiają, że ma miękkie serduszko.

Leave a Reply